Status drift

For siste nytt om åpningstider, sjekk fnugg.no/kjemsaasen eller www.facebook.com/kjemsasen

Etter at nåværende klubbledelse overtok drifta av anlegget i 2015 var det flere ting som brøt sammen. Tidligere var dugnadsklubben drevet av meget oppegående fagfolk som jobbet svært selvstendig og som stilte opp når det passet dem, også kalt frihet under ansvar. Alle planleggingsmøter var åpne for alle, dermed fikk man også rekruttert nye bidragsytere. Drifta var organisert i egne selvstendige grupper med eget ansvar: Heis/maskindrift, sport, markedsføring, kafé.

Men nåværende klubbledelse ville ha detaljstyring av hvordan folk jobbet. Men det fungerer ikke i et dugnadsmiljø. Så all kjernekompetanse og erfaring forsvant ut ganske fort når de overtok. Noen av oss veteraner ble faktisk meldt uønsket i bakken, bl.a fordi vi påpekte noen alvorlige sikkerhetsbrudd. Også æresmedlemmer ble jaget bort fra bakken av nåværende leder. Til slutt kollapset en del viktige driftssaker som man ennå sliter med.

Toppheisen savnet: Toppheisen til Markåsen (550 moh) har vært stengt siden 2015 under nåværende klubbledelse. Den åpnet i 2006 til en kostnad av 3.2 mill og løftet hele anlegget. Den ga en rekke nye muligheter, bl.a. både til fartsrenn og offpiste.

Krattrydding savnet: Anlegget har grodd over av kratt. Før 2015 gikk organiserte ryddegjenger hver høst med krattryddemaskiner over hele anlegget, også toppheisområdet. Spesielt er populære offpiste-områder i og like utenfor traseene overgrodd nå.

Renn savnet: Det tradisjonsrike storslalåmløpet Påskespretten som har vært arrangert i 30-40 år, har ikke vært arrangert siden 2015. Heller ingen andre renn for voksne har vært arrangert siden da, f.eks. Markkrypern (fellesstart utfor). De eneste konkurranser for voksne som er arrangert siden 2015, er scooterløp.

Demokrati savnet: Åpne møter for alle forsvant i 2015 med dagens klubbledelse. F.eks. planleggingsmøter før sesongen, samt oppsummeringsmøter etter sesongen ble borte, meget nyttig for alle, både sosialt og mht rekruttering. Dette er ikke enkelt for oss som er tilhengere av demokrati og åpne diskusjoner. Det eneste åpne møtet er årsmøtet, men det er lovpålagt.

Bruker advokat mot veteraner: Dagens klubbledelse har engasjert advokat for å få stoppet nettsiden kjemsasen.com, men det var bortkastet bruk av midler for klubben. Her bør klubbledelsen gå i seg selv, man må tåle kritikk i et åpent demokratisk samfunn. Vi vet selvsagt hvor grensen går og sier bare i fra. Kanskje klubbledelsen heller burde bruke kreftene til å få til normal drift i Kjemsåsen og respektere demokratiet?