Se forskjellen!

Det er ofte stor forskjell mellom forholdene nede i Mosjøen og oppe i Kjemsåsen.
Disse to bildene ble tatt med 25 minutters mellomrom 16. april 2006:

Foto: Ø. Hjorthen