Om oss

Mosjøen Slalåmklubb eier og driver Kjemsåsen Alpinsenter. Hele anlegget er drevet på dugnadsbasis. Svært mange har opp gjennom årene bidratt med oppbygging og drift av anlegget.

Det er en stor utfordring for en klubb å drive et stort alpinanlegg og samtidig satse sportslig. Klubben er derfor organisert i selvstyrte team med egne ledere. Teamene står fritt å organisere seg selv og knytte til seg ressurspersoner. Klubbstyrets oppgave blir å samordne aktivitetene i de ulike teamene.

NB – UTDATERT INFO:

Styret 2019 / 2020

 • Styreleder: Dan Roger Sandstrak, tlf 924 28 709
 • Nestleder: Anders Kjemsås, tlf 913 45 043
 • Kasserer/økonomi: Ørjan Thorstensen Rosvold, tlf 468 40 547
 • Styremedlem drift: Andreas Rørvik, tlf 997 79 456
 • Styremedlem sport: Dag Harald Kaspersen, tlf 414 01627
 • Styremedlem marked: Leif Magne Bjørknes, tlf 905 12 551
 • Styremedlem kafé: Lise Holien Røsdal, tlf 416 89 408
 • I tillegg har en representant fra grunneierne møterett.

Varamedlemmer:

 • Drift: Severin Bakken
 • Sport: Mathias Sandstrak
 • Marked: Marius Nielsen
 • Kafé/støtte: Kristina Gullhav

Driftsteam

Driftsteamet har ansvar for drift av anlegget; bakke, heis, bygninger og maskiner. Teamet har egen økonomi ved at de disponerer alle inntektene fra heisdriften. Teamleder er Andreas Rørvik, tlf 997 79 456. Teknisk driftsleder og ansvarlig for heisene er Sigmund Kjemsås som er sertifisert av Taubanetilsynet.

Sportsteam

Sportsteamet tar seg av det sportslige; kurs, renn, trening, osv. Teamleder er Dag Harald Kaspersen, tlf 414 01627.

Markedsteam

Markedsteamet skaffer ekstra midler til klubben; sponsoravtaler og diverse støtte ordninger. Markedsteamet har også ansvar for profilering av klubben og anlegget; hjemmesider, Facebook, brosjyrer, annonser, skilting, o.l.
Teamleder er Leif Magne Bjørknes, tlf 905 12 551.

Kafèen

Kafèen drives på dugnad av foreldre som har barn med i klubben, eller andre som ønsker å bidra. Overskuddet fordeles til ulike klubbaktiviteter, men først og fremst som støtte til arrangement, reiser, premier, o.l. til yngre utøvere.
Leder er Lise Holien Røsdal, tlf 416 89 408.

Valgkomité

Valgkomitéen tar gjerne i mot tips om personer som kan tenkes å bidra i styre og stell.
Medlemmer er…